Добредојдовте на нашите веб-страници!
head_bg

Од јануари до април

Од јануари до април се извезени 48.271 виklушкар, што е за 2,47% повеќе на годишно ниво

Според статистичките податоци на филијалата за индустриски возила на Кина, Здружение на индустрија за градежни машини во Кина, се продадени 69.719 ви forушкари во април 2020 година, со пораст на годишно ниво од 12.915, што претставува зголемување од 22,7%; Меѓу нив, домашните претпријатија продадоа 64.461 единици во тој месец, што претставува зголемување од 12.945 единици на годишно ниво, што претставува раст од 25,1%; Обемот на продажба на странски претпријатија во тој месец изнесуваше 5258, што е за 30 сет помалку од една година, или 0,57%. Во април, електричните виklушкари продадоа 33.750 единици, што е зголемување за 9.491 единици на годишно ниво, што е за 39,1% пораст; Обемот на продажба на ви forушкарите со внатрешно согорување беше 35.969 единици, што претставува зголемување од 3.424 единици на годишно ниво, што претставува зголемување од 10,5%. Електричните виklушкари сочинуваат 48,4%.

Од јануари до април во 2020 година, вкупно се продадени 197.518 виklушкари, со пад на годишно ниво од 12.265 или 5,85%. Меѓу нив: домашните претпријатија продадоа 181.107 комплети, 7129 комплети помалку од минатата година, што е пад од 3,79%; Акумулативниот обем на продажба на странски претпријатија беше 16.411, што се намали за 5.136 или 23,8% во споредба со истиот период минатата година. Акумулативниот обем на продажба на електрични товарни возила беше 95.697 единици, што претставува зголемување од 3.788 единици на годишно ниво, што претставува зголемување од 4,12%; Електричните виklушкари сочинуваат 48,4%, а акумулативниот обем на продажба на виklушкарите со внатрешно согорување беше 101 821 единица, за 16.053 единици помал од оној за истиот период минатата година за 13,6%.

Продажбата на товарни возила во април беше 56.626 единици, што претставува зголемување од 11.316 единици на годишно ниво, што претставува раст од 25%. Од јануари до април, домашната продажба изнесуваше 149.247, што претставува пад од 8,25% на годишно ниво.

Извозот на виklушкар од 13.093 единици во април учествуваше со 18,8% во вкупниот обем на продажба во месецот, што порасна за 1.599 единици на годишно ниво, што е за 13,9% повеќе. Меѓу нив, извозот на електрични товарни товарни возила во тој месец беше 9.077 единици, што претставува зголемување за 2.335 единици на годишно ниво, што е за 34,6% повеќе; Извоз на виklушкар со внатрешно согорување во истиот месец 4016 единици, 736 единици помалку од истиот период минатата година, што е пад од 15,5%. Извозот на електричен ви forушкар изнесува 69,3%.

Од јануари до април, вкупниот извоз на ви forушкари изнесуваше 48.271, што претставува 24,4% од вкупниот обем на продажба, што претставува зголемување од 1163 гарнитури на годишно ниво, што претставува раст од 2,47%. Меѓу нив, извезени се 33.761 електричен виklушкар, што е зголемување за 3.953 или за 13,3% на годишно ниво. Акумулативниот извоз на електрични ви forушкари учествуваше со 69,9%, а акумулативниот извоз на ви forушкари со внатрешно согорување беше 14.510 единици, што претставува намалување од една година за 2.790 единици или 16,1%.


Време на објавување: јуни-18-2021 година